Vždyť přece létat je snadné

Bubliny nad městem

Kosti

Malé hry, kde hláska há ve slově hry je neznělá, takže se tento název vyslovuje a taky znamená Maléry.

Ivan Vyskočil a jiné povídky

Malý Alenáš

Nedivadlo Ivana Vyskočila

Vždyť přece létat je o hubu


Vždyť přece létat je snadné
Obálku navrhl a graficky upravil Jaša David
Odpovědná redaktorka Irena Zítková
Náklad 8000 výtisků
První vydání
Vydala Mladá fronta, Praha 1963

Vždyť přece létat je snadné
Obálku a vazbu navrhl a graficky upravil Jiří Rathouský
Odpovědná redaktorka Irena Zítková
Náklad 13 500 výtisků
Druhé vydání
Vydala Mladá fronta, Praha 1964

Bubliny nad městem
Ilustrovala Hana Štěpánová
Vydala Mladá fronta, Praha 1964

Kosti
Přebal, vazbu a typografickou úpravu navrhl Zdenek Seydl
Odpovědná redaktorka Irena Zítková
Náklad 13 500 výtisků
První vydání
Vydala Mladá fronta, Praha 1966

Malé hry, kde hláska há ve slově hry je neznělá, takže se tento název vyslovuje a taky znamená Maléry.
Ilustroval, přebal a vazbu navrhl Jan Schmid
Podle osnovy J. Schmida graficky upravil Vladimír Vácha
Odpovědná redaktorka Irena Zítková
Náklad 15 000 výtisků
Vydala Mladá fronta, Praha 1967

Ivan Vyskočil a jiné povídky
Ilustroval Vladimír Tesař
Přebal s použitím kresby Vladimíra Tesaře, vazbu a grafickou úpravu navrhl Ivan Urbánek.
Odpovědná redaktorka Irena Zítková
Náklad 55 500 výtisků
Vydala Mladá fronta, Praha 1971

Malý Alenáš
Kresba na přebalu a záhlavích Stanislav Kolíbal
Přebal a vazbu navrhl a graficky upravil Zbyněk Hraba
První vydání
Vydala nakladatelství Práce, Praha 1990
Náklad 50 000 výtisků
ISBN 80-208-0061-1

Kosti
Přebal, vazbu a grafickou úpravu navrhl Milan Jaroš
Odpovědný redaktor Jiří Navrátil
Druhé vydání
Vydala Mladá fronta, Praha 1993
ISBN 80-204-0398-1

Malý Alenáš
Ilustrovala Helena Zmatlíková
Vydalo nakladatelství Albatros, Praha 1997
ISBN 80-00-00504-2

Malý Alenáš
Ilustrovala Klára Popelková
Jazyková korektura Soňa Čapková
Vydalo nakladatelství Argo, Praha 2005
Třetí vydání
ISBN 80-7203-701-3 

Nedivadlo Ivana Vyskočila
Uspořádal, doslov a ediční poznámku napsal a bibliografickou přílohu zpracoval Přemysl Rut
Obálka, vazba a typografie Otakar Karlas
Vydal Český spisovatel, a. s., Praha 1996
ISBN 80-202-0604-3

Vždyť přece létat je o hubu
Návrh obálky Markéta Zindulková
Fotografie na obálce Petr Velkoborský
Odpovědná redaktorka Jarmila Jaklová
Vydalo nakladatelství  Portál, s.r.o., Praha 2000
ISBN 80-7178-364-1

Vždyť přece létat je snadné
Ilustrace Andrea Sodomková
Grafická úprava, sazba a foto Jan Zich
Odpovědný redaktor Michal Čunderle
Vydal Jiří Krechler – bookman, Praha 2006
ISBN 80-903455-5-7