Texty Ivana Vyskočila

Autentické divadlo. In: Divadlo jednoho herce (ed. Justl, Vladimír). Praha, SČDU – ČLF – Dilia – PKS – SKUS 1989, s. 111 – 116.

Autoportrét, Divadelní a filmové noviny 8, 1964, č. 9 – 10, s. 12 – 13.

Autorské čtení. In: Řeč, mluva, hlas. Praha, AMU 2006, s. 7 – 9.

Boj o DAMU, slečno Veroniko Bednářová…, Divadelní noviny 7, 1998, č. 15, s. 10.

Bubliny nad městem. Praha, Mladá fronta 1964.

Byl jsem ohřměn, Svět a divadlo 3, 1992, č. 1 – 2, s. 26.

Cesta do Úbic, Divadlo 19, 1968, č. 4, s. 85 – 94.

Cesta do Úbic. Praha, Dilia 1990.

Čím jsem chtěl být? Junák 32, 1969/1970, č. 33 – 34, s. 29.

Činnost hodnotitelů dramatického uměleckého projevu z některých hledisek psychologie. In: Musilová, Daniela – Vyskočil, Ivan: Psychologie porotcovy práce. Praha, Ústav pro kulturně výchovnou činnost 1981, s. 5 – 26.

Divadlo jako společně vychutnávaná hra, Lidové noviny 28. 9. 1996.

Divadlo Vizita. In: Hledání výrazu (ed. Šrámková, Vítězslava – Vedral, Jan). Praha, Ústav pro kulturně výchovnou činnost 1990, s. 44 – 47.

Doslov. In: Frynta, Emanuel: Zastřená tvář poezie. Praha, Nakladatelství Franze Kafky 1993, s. 183 – 188.

Dovětek k historii, Divadelní noviny 4, 1960/1961, č. 20, s. 1 – 2.

Emánek. In: Frynta, Emanuel: Závratné pomyšlení. Praha, Český spisovatel 1993, s. 199 – 206.

Fráňa Šrámek a my (anketa), Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 9, 1972, č. 8, s. 70.

HAPRDÁNS aneb HAmlet PRinc DÁNSký. Praha, Dilia 1981.

Chtějí vysoké školy svobodu?, Literární noviny 8, 1997, č. 23, s. 1, 3.

Chvála přednesu. Strojopis, nedatováno, 25 stran, archiv I.V.

Ivan Vyskočil a jiné povídky. Praha, Mladá fronta 1971.

Ivan Vyskočil s přáteli, Poslední den, Repertoár malých scén 2, 1964, č. 10, s. 10 – 39.

Jak jsem neprokázal dramatický talent, Divadelní noviny 5, 1961/1962, č. 11, s. 1 – 2.

Jak se mé vyprávění (ne text!) příběhu s vanou stalo libretem k opeře západoněmeckého skladatele Manfreda Niehause Die Badewanne a jak jsem se skrzevá to dostal do encyklopedií jako libretista, Československý loutkář 38, 1988, č. 5, s. 120.

Ke koncepci studia herectví na DAMU, tedy jakožto oboru na vysoké škole. Strojopis, nedatováno (asi počátek 90. let), 4 strany, archiv I.V.

Ke studiu herectví (řeč ku přiznání profesury v oboru herectví), Svět a divadlo 3, 1992, č. 1 – 2, s. 34 – 40.

Kosti. Praha, Mladá fronta 1966 (druhé vydání 1993).

Křtiny v Hbřbvích aneb Blbá hra, Svět a divadlo 3, 1992, č. 1 – 2, s. 53 – 76.

Malé – autorské – netradiční – mladé, Amatérská scéna 15, 1978, č. 3, s. 1.

Malé hry. Praha, Mladá fronta 1967.

Malé jevištní formy aneb Jak na to? I., Amatérská scéna 15, 1978, č. 6, s. 7 – 8.

Malé jevištní formy aneb Jak na to? II., Amatérská scéna 15, 1978, č. 7, s. 14 – 15.

Malé jevištní formy aneb Jak na to? III., Amatérská scéna 15, 1978, č. 8, s. 14 – 15.

Malí, ale naši, Literární noviny 2, 1991, č. 2, s. 7.

Malý Alenáš. Praha, Albatros 1997.

Malý Alenáš. Praha, Práce 1990.

Malý Alenáš, Praha, Argo 2005.

Malý Alenáš, Romboid 25, 1990, č. 7, s. 72 – 89.

Mám rád Egona Tobiáše… In: Tobiáš, Egon: Woyzef. Praha, Český spisovatel 1995, s. 13.

Meziřeči, Divadlo 17, 1966, č. 8, s. 81 – 90.

Milá paní doktorko Augustová, Svět a divadlo 3, 1992, č. 1 – 2, s. 48 – 52.

Milý Michale, Řečiště, květen 2000, č. 7, s. 12.

Milý pane děkane…, Dopis tehdejšímu děkanovi DAMU Milanu Klímovi ze dne 15. 11. 1991, 9 stran, archiv I.V.

Milý Pavlíku. In: Bošek, Pavel: Erotikhon a jiná re-dutání. Praha, Český spisovatel 1994, s. 7 – 29.

Milý Vladimíre Juste, České divadlo, 1983, č. 8, s. 468 – 483.

Nedivadlo Ivana Vyskočila (ed. Rut, Přemysl). Praha, Český spisovatel 1996.

Nejpodivuhodnější lidský orgán. In: Hlas, mluva, řeč. Praha, AMU 2006, s. 7 – 9.

Nejsem si jist, Orientace 1, 1966, č. 2, s. 40 – 56.

Neposkvrněnost Jakuba Voreina, Divadlo 15, 1964, č. 3, s. 62 – 67.

Neuvěřitelný vzestup Alberta Uruka, Divadelní noviny 6, 1962/1963, č. 7 – 8, s. 6 – 7.

O četbě,  první dovětek k článku Malé jevištní formy aneb Jak na to? Amatérská scéna 16, 1979, č. 4, s. 2 – 3.

O motomorfóze, Divadlo 12, 1961, č. 6, s. 438 – 441.

O rodný ranč čili Padni padouchu, Křtiny v Hbřbvích aneb Blbá hra. Praha, Dilia 1969.

O rodný ranč, Divadlo, 1962, č. 5, s. 68 – 74.

Osvobozené ruce, Divadlo 21, 1970, č. 3, s. 45 – 48.

Osvobozené ruce, Literární noviny 1, 1990, č. 30, s. 8 – 9.

Otevřený dopis panu rektorovi, panu děkanovi DAMU, doc. PhDr. Vladimíru Mikešovi, AS DAMU – předsedovi doc. PhDr. Janu Dvořákovi a p. t. členům umělecké rady DAMU jakožto žádost o podporu a pomoc stran ustavení ústavu s laboratoří pro výzkum a studium herectví při AMU, Řečiště, leden 1999, č. 4, s. 1.

Otevřený dopis Václavu Havlovi, Literární noviny 6, 1995, č. 45, s. 1, 4.

Pan Kotula a o lidském trablu, Interpress magazín, 1990, s.  6 – 7.

Parta a její znaky. In: Souček, Jan a kol.: Sociální psychologie mládeže. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1967, s.  70 – 73.

Pěstování samorostů aneb Autorská výchova hrou, Milá Evo Keroušová se spolupracovníky, Loutkář 40, 1990, č. 4, s. 86 – 87.

Po roce „přestavbové“ a pedagogické působnosti… Strojopis, nedatováno (asi 1991), 33 stran, archiv I.V.

Průšvih úspěchu. Amatérská scéna 16, 1979, č. 14, s. 16.

Předmět: jevištní improvizace, Amatérská scéna 12, 1975, č. 9, s. 6 – 9.

Předmět: jevištní improvizace II., Amatérská scéna 13, 1976, č. 4, s. 5 – 6.

Předmluva Ivana Vyskočila. In: Pokorná, Jaroslava: Maminka není doma. Praha, Brkola 2006, s. 5 – 7.

Předmluva Ivana Vyskočila. In: Čunderle, Michal: Jak byla vosa Marcelka ráda, že je. Praha, Jiří Krechler – bookman 2005, s. 9 – 10.

Příběh s vanou, Divadlo 21, 1970, č. 3, s. 48 – 52.

Racek, Svět a divadlo 5, 1994, č. 6, s. 53 – 55.

Reduta, text-appeal, text-appealy. In: Začalo to Redutou (ed. Hercíková, Iva). Praha, Orbis 1964, s. 9 – 14.

Rekapitulace. Strojopis, nedatováno (asi 1991), 13 stran, archiv I.V.

7. ledna 1991, Světová literatura 36, 1991, č. 4, s. 28 – 30.

Spolučlověk Ivan Vyskočil II (Pokus o vyjasnění, který jsem původně nazval jinak, ale mám za to, že tenhle název je případnější.), Scéna 15, 1990, č. 13, s. 8 – 9.

Svébytná škola jevištního pohybu, Divadelní noviny 5, č. 7, 1996, s. 11.

Tajemství improvizace, Divadelní noviny 5, 1961/1962, č. 11, s. 1 – 2.

Tajný tajný, Literární noviny 3, 1992, č. 39, s. 1, 3.

To mi bylo dopřáno… Přepis besedy konané na FF UK 6. 5. 1982,  105 stran, archiv. I.V.

Unikátní katedra, Aula, 1999, č. 4, s. 34 – 35.

Úvodem. In: Psychosomatika & Pohyb. Praha, AMU 2008, s. 9 – 12.

Úvodní slovo. In: Psychosomatika & Pohyb. Praha, AMU 2008, s. 51 – 52.

Vážená redakce, Literární noviny 1, 1990, č. 32, s. 2.

Vážené kolegyně,  vážení kolegové… Strojopis, nedatováno (asi 1992), 8 stran, archiv I.V.

Vážený pane děkane… Dopis tehdejšímu děkanovi DAMU Milanu Klímovi ze dne 29. 3. 1991, 17 stran, archiv I.V.

Veřejné prezentace BD jsem se…, in: Kohutová, Petra: Bílé divadlo, Divadelní revue 5, 1994, č. 2, s. 83 – 84.

Vladimíre Juste, České divadlo, 1981, č. 4, s. 125 – 136.

Výlet do Hajan. In: Pohádky na dobrou noc. Praha, SNDK 1964.

Vyměním Prahu za Brno, Bořivoji Srbovi k pětašedesátinám, Divadelní noviny 5, 1996, č. 22, s. 11.

Vždyť přece létat je snadné. Praha, Mladá fronta 1963 (druhé vydání 1964).

Vždyť přece létat je snadné. Praha, Jiří Krechler – bookman 2006.

West – Fargo – Express, Repertoár malé scény 2, 1964, č. 8, s. 22 – 24 (upr. Vičar, Ladislav).

Zadáno pro monolog spisovatele Ivana Vyskočila, končící ódou na radost, Zápisník 15, 1971, č. 19, s. 40 – 41.

Zakládat, to je krásné. In: 30 let Na zábradlí, Praha, Divadlo Na zábradlí 1988.

Základem studia autorského herectví… Strojopis, nedatováno (asi 1994), 12 stran, archiv I.V.

Žádost o ustavení a vedení vysokoškolského ústavu s laboratoří pro výzkum a studium herectví při AMU v Praze. Strojopis, nedatováno (asi jaro 1999), archiv I.V.

Vyskočil, Ivan – Havel, Václav: Autostop. Praha, Dilia 1961.

Vyskočil, Ivan – Kopta, Pavel – Macourek, Miloš: Smutné vánoce. Strojopis, nedatováno, archiv Divadla Na zábradlí.

Vyskočil, Ivan – Polák, Pavel: Malý Alenáš. Praha, Dilia 1988.

Vyskočil, Ivan – Suchý, Jiří: Faust, Markéta, služka a já. Praha, Dilia 1961.

Vyskočil, Ivan – Suchý, Jiří: Kdyby 1000 klarinetů. Strojopis, nedatováno, archiv Divadla Na zábradlí.

Vyskočil, Ivan – Vyskočilová, Eva: Výuka herectví jako psychoterapeutická možnost (u introvertovaných, výrazně schizoidních a postschizofrenních jedinců). In: Syřišťová, Eva a kol.: Skupinová  psychoterapie psychotiků a osob s těžším somatickým postižením. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1989, s. 136 – 144.
Texty o Ivanu Vyskočilovi a souvislostech

/=Schulz, Arnošt/: Faust, Markéta, služka a já, Večerní Praha 26. 5. 1959.

au /=Urbanová, Alena/: Reduta neosiřela…, Kulturní tvorba 2, 1964, č. 4, s. 13.

Augustová, Zuzana: Vážený pane doktore Vyskočile, Svět a divadlo 3, 1992, č. 1 – 2, s. 41 – 47.

- bb - /=Blažek, Bohuslav/: Od reformy země k nové katedře?, Aula, 1999, č. 4, s. 32 – 33.

Bednářová, Veronika: DAMU (zase!) v roce nula, Divadelní noviny 7, 1998, č. 8, s. 2.

Benhart, František: Bez iluzí, Plamen 6, 1964, č. 4, s. 57 – 58.

Benhart, František: Nový Vyskočil: od ne-divadla k ne-literatuře?, Plamen 8, 1966, č. 6, s. 145 – 147.

Blahynka, Milan: Grotesky a parodie, Impuls 1, 1966, č. 6, s. 430 – 432.

Blahynka, Milan: Pokusy o syntézu aneb nejnovější vlna české prózy, Čtenář 18, 1966, č. 7 s. 228 – 230.

Blažek, Bohuslav: Hrát napsanou roli, pózovat nebo animovat řešení problémů?, Divadelní noviny 9, 2000, č. 4, s. 2.

Bodláková, Jitka: O apelativních textech, Amatérská scéna 2, 1965, č. 3, s. 4 – 7.

Bodláková, Jitka: Zoufalý pokus o komunikaci?, otázky kolem mluvené hry, Divadlo, 1967, č. 1, s. 29 – 32.

Bošek, Pavel: Erotikhon a jiná re-dutání. Praha, Český spisovatel 1994.

Bošek, Pavel: Redutání. Praha, Československý spisovatel 1970.

Brabec, Jiří: Kritický metr na metr knih, Orientace 1, 1966, č. 2, s. 57 – 61.

Burian, Jarka M.: Očima cizince, Shakespeare na současných pražských (i mimopražských) scénách, Scéna 15, 1990, č. 7, s. 6.

Císař, Jan: Divadla, která našla svou dobu. Praha, Orbis 1966.

Císař, Jan: Díváme se do hlediště Semaforu a Divadla Na zábradlí, Divadelní noviny 4, 1960/1961, č. 15, s. 5.

Císař, Jan: Forma, která se vidí, Divadlo 17, 1966, č. 7, s. 59 – 63.

Císař, Jan: Systém v pohybu, dramatičnost, Amatérská scéna 24, 1987, č. 8, s. 3.

Černý, František: Faust Na zábradlí, Divadelní noviny 2, 1959, č. 24, s. 5.

Černý, František: Malé scénky neznamenají malé cíle, Rudé právo 5. 4. 1961.

Černý, Jindřich: Měřítka stále stoupají, Lidová demokracie 14. 1. 1964.

Černý, Jindřich: Trochu?, Divadelní noviny 4, 1960/1961, č. 1, s. 7.

Černý, Jiří: Bojíte se zlých psů?, Mladý svět 6, 1964, č. 15, s. 11.

České drama a divadlo ve druhé polovině 20. století. Ukázky s komentáři. (ed. Hoffmann, Bohuslav). Praha, Blug 1992.

Čunderle, Michal: Dramatický text v pojetí Ivana Vyskočila. Diplomová práce, FF MU Brno, 1996.

Čunderle, Michal: Malá propedeutika přednesu, Řečiště, leden 1999, č. 4, s. 4 – 6.

Čunderle, Michal – Roubal, Jan: Hra školou. Praha, Nakladatelství Studia Ypsilon 2001.

d.: Textapealy opět ožijí  v Redutě, Svobodné slovo 25. 1. 1964.

Den, Petr: Ivan Vyskočil, Kosti, Proměny 4, 1967, č. 2, s. 75 – 76.

D. H. /=Havlíček, Dušan/: Autostop, Tvorba 26, 1961, č. 15, s. 356.

Dialogické jednání jako otevřená otázka (ed. Vyskočilová, Eva). Praha, Akademie múzických umění 1997.

Dolanská, Slávka: Kdyby tisíc klarinetů…, Ochotnické divadlo 5, 1959, č. 3, s. 59.

Dušek, Jaroslav: Lososova prohra, Lidové noviny 13. 5. 1999.

Dvořák, Jan – Hulec, Vladimír: Příští vlna. Praha, Pražská scéna 1996.

Engelová, Lída: Večer jen tak s Ivanem Vyskočilem, kteří nebyli, Amatérská scéna 3, 1966, č. 9, s. 13 – 14.

Erml, Richard: Zvenku i zevnitř, festival Divadlo ´97 Plzeň, Divadelní noviny 6, 1997, č. 20, s. 1, 3.

(fk) /=František Knopp/: Pozvánka do Kursu, Zemědělské noviny 8. 2. 1973.

Frynta, Emanuel: Zastřená tvář poezie. Praha, Nakladatelství Franze Kafky 1993.

Frynta, Emanuel: Závratné pomyšlení. Praha, Český spisovatel 1993.

Ga: Kdyby sto lidí denně, Kultura 23. 12. 1958.

Gabriel, Vladimír: Humor jako umělecký názor, Kultura 5, 1961, č. 156, s. 4.

(Gm) /=Grym, Pavel/: Kabaretní leporello „Na zábradlí“, Lidová demokracie 16. 12. 1958.

Gm /=Grym, Pavel/: Tři knížky pro zábavu i poučení, Lidová demokracie 30. 12. 1963.

Gm /=Grym, Pavel/: Žádné divadlo v Redutě, Lidová demokracie 25. 1. 1964.

Grossman, Jan: Analýzy. Praha, Československý spisovatel 1991.

Grossman, Jan: Autostop!, Divadelní noviny 4, 1960/1961, č. 23, s. 4 – 5.

Grym, Pavel: Mladé, poetické, veselé i smutné, Ochotnické divadlo 7, 1961, č. 3, s. 60 – 61.

Hájek, Jiří: Na zábradlí a pod Semaforem, Literární noviny 10, 1961, č. 26, s. 8.

Hájková, Jaroslava: Roku 1990..., Telegraf 9. 7. 1993.

Halada, Andrej: Malý Alenáš – vyskočil (a byl dobrý), Tvar 2, 1991, č. 19, s. 14.

Hančil, Jan: Hlas individuality, Svět a divadlo 4, 1993, č. 1, s. 98 – 99.

Hančil, Jan: O setkávání, mohoucnosti a oprašování zrcadla, Divadelní noviny 5, 1995, č. 5, s. 3.

Havel, Václav: Dálkový výslech. Praha, Melantrich 1990.

Havlíček, D.: Tápání a rozpaky Divadla Na Zábradlí, Rudé právo 5. 6. 1959.

(hbk) /=Hrabák, Martin/: Haprdáns a Malý Alenáš, Metropolitní telegraf 21. 11. 1992.

Herman, Josef: Kapitoly z dějin českého dramatu po roce 1945 – XV., Divadla malých forem I. – Reduta,  Amatérská scéna 29, 1992, č. 8, s. 10 – 11.

Herman, Josef: Kapitoly z dějin českého dramatu po roce 1945 – XVI., Divadla malých forem II. –  Zábradlí a Semafor, Amatérská scéna 29, 1992, č. 9, s. 10 – 11.

Herman, Josef: Kapitoly z dějin českého dramatu po roce 1945 – XVII., Ivan Vyskočil, Amatérská scéna 29, č. 11. s. 10 – 11.

(hk): Poznámka dramaturga. Československý loutkář 37, 1987, č. 7, s. 167.

Hoffmann, Bohuslav: O postmoderní české próze a dramatu postmoderny. In: Přednášky z 37. a 38. běhu LŠSS. Praha,  1995, s. 149 – 167.

hom /=Homolová, Marie/: Mistr hry se slovy, Lidové noviny 27. 4. 1999.

Horníček, Miroslav: „Kdyby tisíc klarinetů…“, Svět v obrazech 10. 1. 1959.

Hořínek, Zdeněk: Divadlo jako hra. Brno, Blok 1970.

Hořínek, Zdeněk: Hry s příběhy („Nedivadelní“ texty Ivana Vyskočila). In: Týž: Cesty moderního dramatu. Praha, Nakladatelství Studia Ypsilon 1995, s.  135 – 152.

Hořínek, Zdeněk: Ivan Vyskočil a jiné povídky, Lidové noviny 13. 5. 1999.

Hořínek, Zdeněk: Ivan Vyskočil: Haprdáns neboli Hamlet princ dánský (prem. 1980, 1981). In Holý, Jiří a kol.: Český parnas, vrcholy literatury 1970 – 1990. Praha, Galaxie 1993, s. 211 – 216.

Hořínek, Zdeněk: Ivan Vyskočil (pokus o úvod do Nedivadla), Scéna 13, 1988, č. 6, s. 7

Hořínek, Zdeněk: Malé hry s maléry, Dialog, 1967, č. 2, s. 41 – 42.

Hořínek, Zdeněk: Nedivadlo s malým i velkým N, Lidové noviny 16. 4. 1997.

Hořínek, Zdeněk: Nové cesty divadla. Praha, Ústřední kulturní dům železničářů 1986.

Hořínek, Zdeněk: The Non-theatre of Ivan Vyskočil, Czech + slovak theatre, listopad 1997, č. 6, s. 5 – 11.

Hořínek, Zdeněk: V zemi Mezi, Literární noviny 5, 1994, č. 41, s. 5.

Chlupáček, David: Principy hry Ivana Vyskočila. Diplomová práce, FF UP Olomouc, 2000.

Chuchma, Josef: Ivan Vyskočil, Mladý svět 34,  1992, č. 16, s. 34.

(IC) /=Inka Ciprová/: Kniha rozhlasových her, Mladá fronta 12. 12. 1969.

Janisch, Vilém: Vyskočilův Malý Alenáš, Moravské noviny 2, 1991, č. 22, s. 10.

Janoušek, Pavel: Ivan Vyskočil a jeho neliteratura. Brno, Host 2009.

Jarolímek, Josef: Ivan Vyskočil potřicáté, Magazín Co vás zajímá 30, 1989, č. 6, s. 75.

Jarolímek, Josef: Někdy se i mládne..., Radost ze setkání s všestranným člověkem dokáže potěšit i povzbudit, Svoboda 98, 1988, č. 34, s. 5.

Jarolímek, Josef: Třicet sezón Ivana Vyskočila, Zemědělské noviny 17. 11. 1987.

Ježková, L.: Nejen polemika, Tvář 1, 1964, č. 3, s. 47.

Jungmannová, Lenka: Divadlo hráčů a divadlo dramaturgické (K některým problémům teorie divadla), Divadelní revue 7, 1996, č. 1, s. 3 – 13.

Jungmannová, Lenka: Divadlo pro hráče, Svět a divadlo 6, 1995, č. 1, s. 56 – 60.

Jungmannová, Lenka: Plné pulty, Uni 8, 1998, č. 3, s. 32 – 33.

Just, Vladimír: Haprdáns bez omluvy. Scéna 14, 1989, č. 5, s. 2.

Just, Vladimír: Nedivadlo Ivana Vyskočila (též Nedivadlo – klub Reduta, I. Vyskočil s přáteli), Praha 1964 – , Divadelní revue 8, 1997, č. 3, s. 59 – 60.

Just, Vladimír: Netradiční, nekamenná, autorská, malá (ale naše), České divadlo, 1980, č. 2, s. 76 – 87.

Just, Vladimír: Proměny malých scén. Praha, Mladá fronta –  Naše vojsko –  Lidové nakladatelství – Smena 1984.

Just, Vladimír: Text-apealy v Redutě, Divadelní revue 2, 1991, č. 3, s. 85 – 109.

Just, Vladimír: Vážený Ivane Vyskočile, České divadlo, 1981, č. 6, s. 134 – 145.

Just, Vladimír: Vyskočilovo divadlo v Nedivadle, Program (SD  Brno) 53, 1982, č. 6, s. 200 – 201.

Just, Vladimír: Z dílny malých scén. Praha, Mladá fronta 1989.

Just, Vladimír: Zrození divadla z ducha hospody, úvahy postdivadelní, Literární noviny 8, 1997, č. 45, s. 14.

Just, Vladimír a kol.: Česká divadelní kultura 1945 – 1989 v datech a souvislostech. Praha, Divadelní ústav 1995.

Justl, Vladimír: Kdo umí, nechť pomůže!, Divadelní noviny 4, 1960/1961, č. 9, s. 4.

Justl, Vladimír: O jedné hře ze Zábradlí, Amatérská scéna 1, 1964, č. 1, s. 6 – 8.

jv: Setkání s Nedivadlem Ivana Vyskočila, Týdeník Rozhlas 6, 1999, č. 24, s. 22.

Kacetlová, Eva: Důsledné dodržování principu rozumu, Tvář 1, 1964, č. 2, s. 47.

Kadlečíková, Marta: Hamlet, princ dánský, Mladá fronta 27. 5. 1982.

Kalina, Ján: Je možná pozitívna satira?, Kulturný život 16, 1961, č. 16, s. 8.

Kalina, Ján: List mladým, Kulturný život 14, 1959, č. 3, s. 8.

Karfík, Vladimír: Metr na metr, Orientace 2, 1967, č. 5, s. 90 – 94.

Karfík, Vladimír: Od slov, Literární noviny 2, 1991, č. 38, s. 4.

Karfík, Vladimír: Patologie jazyka. In: Příběhy pod mikroskopem (kol.). Praha, Československý spisovatel 1966, s. 65 – 81.

Karfík, Vladimír: Pomocný svět a pomocné životy, Literární noviny 15, 1966, č. 16, s. 5.

Kastnerová, Irena: Plzeňský divadelní festival je běh na delší tratě, Plzeňský deník 23. 10. 1997.

Kerbr, Jan: Příjezd intelektuála do rodné vísky, Rozhlas 7, 1997, č. 26, s. 21.

Klusáková, Jana: Causa Vyskočil, Scéna 15, 1990, č. 18, s. 9.

Knopp,  František – Přikrylová, Miroslava: Bibliografie časopisu Divadlo 1949 – 1970. Praha, Divadelní ústav 1998.

Kohutová, Petra: Bílé divadlo, Divadelní revue 5, 1994, č. 2, s. 78 – 86.

Kolář, Jan: Liberecký Alenáš aneb Hra, Divadelní noviny 2, 1993, č. 8, s. 4.

Königsmark, Václav: Nedivadlo na divadle, Scéna 12, 1987, č. 16, s. 4.

Kosková, Helena: Hledání ztracené generace. Jinočany, H+H 1996.

Kovalčuk, Josef: Autorské divadlo sedmdesátých let. Praha, Ústav pro kulturně výchovnou činnost 1982.

Kovalčuk, Josef: Znaky autorského divadla, Amatérská scéna 26, 1989, č. 3, s. 10 – 12.

Kožmín, Zdeněk: Jazyk a komično, stylové tendence naší současné prózy, Plamen 6, 1964, č. 6, s. 21 – 24.

Kožmín, Zdeněk: Studie a kritiky. Praha, Torst 1995.

Kožmín, Zdeněk: Umění stylu. Praha, Československý spisovatel 1967.

Kratochvil, Jiří: Klaun z rodu Sokratova, Lidové noviny 16. 12. 1995.

Kratochvil, Jiří: Setkání s Nedivadlem, O divadle, 1987, č. 3, s. 316 – 323.

Kratochvil, Jiří: Setkání s principálem, Respekt 8, 1997, č. 37, s. 18.

Krumbachová, Ester: Perly v ústřicích, IV., Ivan Vyskočil, Divadelní noviny 2, 1993, č. 11, s. 12.

Kryštofek, O.: Autostop jako studie člověka, Obrana lidu 21. 3. 1961.

Kryštofek, O.: Bizarní vánoce v divadle Na zábradlí, Obrana lidu 28. 10. 1960.

Kříž, Karel: Ivan Vyskočil, Vždyť přece létat je snadné, Proměny 2, 1965, č. 1, s. 58.

Kulturnost znamená demokratičnost (výňatky z dopisu, spolupodepsal Vyskočil), Rudé právo 27. 3. 1968.

Laurin, František: Minule si v minulém…, Scéna 15, 1990, č. 18, s. 9.

Laurin, František: Několik poznámek k úvaze „Spolučlověk Ivan Vyskočil II“ aneb vyjádření z druhé strany, Scéna 15, 1990, č. 17, s. 14.

Lázňovský, Michal: Rozhovory o tvorbě – Ivan Vyskočil, Týdeník Rozhlas 9, 1999, č. 42, s. 22.

Lébl, Petr: Slyšíte, Petře, to je sýkorka, Lidové noviny 13. 5. 1999.

Lopatka, Jan: Svět plný náramných věciček, Literární noviny 13, 1964, č. 4, s. 5.

Lukeš, Jan: Snoviny Ivana Vyskočila, Lidové noviny 5. 6. 1991.

Lukeš, Milan: Když všichni dělají všechno, Divadlo 10,  1959, č. 2, s. 166 – 167.

Lustig, Arnošt: Na zábradlí uvádějí..., Mladý svět 1, 1959, č. 23, s. 12.

Machonin, Sergej: Autostop a Tři pomeranče, Literární noviny 10, 1961, č. 11, s. 8.

Machonin, Sergej: Divadelní sloupek, Literární noviny 13, 1964, č. 5, s. 4.

Machonin, Sergej: Divadlo jako sebeobrana a jako nostalgie po obyvatelném světě. In: O divadle 1 1986 – 9. Praha, Lidové noviny 1990 /?/, s. 87 – 112.

Machonin, Sergej: Slepá ulička, k premiéře Smutných vánoc, Literární noviny 9, 1960, č. 45, s. 6.

(mik) /=Křovák, Miroslav Igor/: Ivan Vyskočil v Disku, Lidová  demokracie 12. 12. 1968.

(mik) /=Křovák, Miroslav Igor /?//: Zábavné ne-divadlo I. Vyskočila, Lidová demokracie 5. 4. 1984.

ml /=Lukeš, Milan/: Faust, Markéta, služka a já, Divadlo 10, 1959, č. 9, s. 723 –  724.

ml /=Lukeš, Milan/: Herci Na zábradlí…, Divadlo 11, 1960, č. 10, s. 539 – 540.

Mlejnek, Josef – Reslová, Marie: Two man show po česku, Lidové noviny 21. 2. 1997.

mn /=Malíková, Nina/: Malé hry aneb Maléry…, Večerní Praha 8. 9. 1967.

Mrázek, Miroslav: Kdyby 1000 klarinetů…, Pravda 15. 3. 1960.

(mu) /=Urbánková, Milena/: Cesta do Úbic Ivana Vyskočila, Zemědělské noviny 12. 4. 1968.

Musilová, Martina: Poznámky o dialogickém jednání, Řečiště, květen 2000, č. 7, s. 6 – 7.

(nes): Zaujímavý pražský dialóg, Večerník 2. 3.  1979 (Bratislava).

Nešvera, Karel: Cesta do absurdna, Večerní Praha 29. 3. 1968.

Newham, Paul: Psychologie hlasu a založení Divadla Roye Harta, Řečiště, duben 1998, č. 2, s. 12 – 15 (přel. Král, Marek – Šavlíková, Lucie).

Novotný, Michal: Místo žáka přišel Vyskočil. My 64, č. 3, s. 40 –  41.

Novotný, Vladimír: Hra na Alenáše, Nové knihy, 1992, č. 11, s. 2.

Novotný, Vladimír: Malý Alenáš, Mladá fronta Dnes 15. 2. 1991.

Nt: Divadlo Na zábradlí hledá svou tvář, Lidová demokracie 23. 10. 1960.

Nt: Nový Faust v Divadle Na zábradlí, Lidová demokracie 29. 5. 1959.

Nuska, Bohumil: Večer s Ivanem Vyskočilem, Scéna 11, 1986, č. 1, s. 15.

Obst, Milan: K historii divadelní poezie nesmyslu, Divadlo 18, 1967, č. 1, s. 10 –  18.

O divadle 1, Praha, Lidové noviny 1990.

Ochová, Sheila: Konfrontace, Rudé právo 18. 4. 1968.

Ochová, Sheila: O přílišné horlivosti, Rudé právo 27. 10. 1967.

(ok) /=Kryštofek, O./: Umění číst pomalu, Práce 22. 8. 1964.

(olh) /=Lhotová, Olga/: Poslední den v Redutě, Práce 17. 1. 1964.

Opavský, Jar: Divadlo Na zábradlí, Rudé právo 9. 12. 1958.

Opavský, Jar.: V říši mlhovin, Rudé právo 5. 11. 1960.

Osočení, dopisy lidí ze seznamu (ed. Salivarová-Škvorecká, Zdena), Toronto, Sixty-Eight Publishers 1993.

Osolsobě, Ivo: Dvě mezioborová setkání, Estetika 5, 1968, č. 3, s. 267 – 269.

Osolsobě, Ivo: Sdílené světy: hra jako únik ze sebe k druhému, Host, 1995, č. 6, s. 57 – 66.

(otb) /=Brůna, Otakar/: Nesplněný plán čili Ivan Vyskočil, Čs. voják 16, 1967, č. 25, s. 35.

(pat) /=Paterová, Jana/: Velký autor malých forem, Lidová demokracie 27. 4. 1989.

pat /=Patočková, Jana/: „Nedivadlo“ v Redutě, Divadlo 15, 1964, č. 3, s. 59 – 61.

Patočka, Jan: Svět Ivana Vyskočila, Divadlo 14, 1963, č. 10, s. 70 – 73.

Patočková, Jana: Návštěva u Vyskočila, Divadelní noviny 7, 1963/1964, č. 13, s. 5.

Patočková, Jana: Rozhlasová příhoda, Divadlo 18, 1967, č. 10, s. 74 – 76.

Pavlovský, Petr: Čtvrt stovky kuchyní, Tvorba, 1983, č. 41, s. 10.

Pavlovský, Petr: Malá, ale naše, Scéna 14, 1989, č. 21 – 22, s. 6, 16.

Pavlovský, Petr: Nedivadlo, nebo mimodivadlo?, Divadelní revue 9, 1998, č. 1, s. 59 – 62.

Pavlovský, Petr: Óda na nominalismus aneb Vyskočilův Alenáš, Scéna 16, 1991, č. 13, s. 7.

Pavlovský, Petr: Sólo pro Ivana Vyskočila, Loutkář 40, 1990, č. 1, s. 21.

Pavlovský, Petr: Vzpomínka na Miláno, Literární noviny 10, 1999, č. 20, s. 13.

Pavlovský, Petr: Známý Vyskočil, Respekt 8, 1997, č. 38, s. 19.

(pbs): Smutné vianoce, Večerník 7. 2. 1961.

Peňás, Jiří: Naši muži na obrazovce, Lidová demokracie 12. 11. 1993.

Pilátová, Jana: Integrační program aneb Místo, kde si můžeme vzpomenout. Habilitační práce, DAMU Praha, 2000.

Píša, Vladimír: V krajině snů, Rudé právo 3. 5. 1991.

Platz, Josef: Úspěch v Disku, Mladý svět 11, 1969, č. 5, s. 26.

Pohorský, Miloš: Cesty současné prózy. In: Nová setkání, několik českých próz. Praha, Odeon 1966, s. 421 – 426.

Pohorský, Miloš: Fantazie hravá a smutná, Impuls 2, 1967, č. 9, s. 676 – 681.

Pohorský, Miloš: Próza přemýšlivá i vtipná, Rudé právo 4. 3. 1964.

Pokorný, Jindřich: Faust a komická postava, Divadelní revue 4, 1993, č. 4, s. 3 –  14.

Pokorný, Jindřich: Poznámky k výpiskům, Kritická příloha RR, 1996, č. 4, s. 131 – 141.

Poláček, Jiří: Sny a hry Ivana Vyskočila, Ladění 2, 1997, č. 3, s. 14.

Poláček, Jiří: Sny Ivana Vyskočila, Rovnost 25. 6. 1991.

Porubjak, Martin: Rozkoš z divadla,  Mosty, Česko slovenský týždenník 6, 1997, č. 46, s. 13.

R. P. /=Rut, Přemysl/: Po třiceti letech, O divadle, říjen 1988, č. 4, s. 286 – 289.

Psychosomatický základ veřejného vystupování, jeho studium a výzkum (ed. Slavíková, Eva – Vyskočilová, Eva). Praha, Akademie múzických umění 2000.

pt. /=Ptáček, Jaromír/:  Ivan Vyskočil, Cesta do Úbic, Čs. rozhlas 35, 1968, č. 13, s. 16.

Ptáčková, Věra: Křtiny v Hbřbvích aneb Blbá hra opět na scéně!, Svět a divadlo 8, 1997, č. 2, s. 96 – 99.

(pž) /=Žantovský, Petr/: Náš, ale trochu malý, Práce 9. 8. 1991.

Rafaj, Oldřich: Mladé cesty prózy, Červený květ 9, 1964, č. 3, s. 94.

-res- /=Reslová, Marie/: Otevřené hry Ivana Vyskočila, Týden 4, 1997, č. 23, s. 71.

Reslová, Marie: Moje cesta za výukou herectví v Čechách a na Moravě, Svět a divadlo 7, 1996, č. 2, s. 98 – 105.

Reslová, Marie: Spolehlivá řeč instinktů, Týden 4, 1997, č. 45, s. 82 – 83.

Reslová, Marie: Šťastná náhoda a divadelní genius loci, Týden 5, 1998, č. 42, s. 52 – 56.

Roubal, Jan: Divadlo jako odhozený žebřík? In: Litteraria – Theatralia – Cinematographica I., Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philosophica – Aesthetica 9, Olomouc 1993, s. 73 – 80.

Roubal, Jan: Dvě alternativní tendence Nedivadla Ivana Vyskočila, Divadelní revue 8, 1997, č. 4, s. 30 – 46.

Roubal, Jan: Ludická koncepce Nedivadla Ivana Vyskočila. Strojopis, nedatováno (asi podzim 1999), archiv I.V.

Roubal, Jan: Tři studie k současnému alternativnímu a autorskému divadlu a herectví. Dizertační práce, FF UP Olomouc, 1995.

pr /=Rut, Přemysl/: Nedivadlo Ivana Vyskočila 1970 – 87, O divadle, listopad 1987, č. 3, s. 323 – 330.

Rut, Přemysl: Bylo mi čtrnáct..., Dotyk, březen 1995, s. 21.

Rut, Přemysl: Vzpomínka na Milano, Literární noviny 7, 1996, č. 29, s. 11.

Rygel, David: Divadlo hudby si „nadělilo“ vystoupení Ivana Vyskočila, Hanácké noviny 25. 4. 1998 (Olomouc).

Řezáč, Václav: Nedivadlo Ivana Vyskočila opět v Liberci, Vpřed 10. 7. 1987.

(sch): Dvakrát mladí, dvakrát úspěch, Mladá fronta 22. 3. 1961.

(sch): Faust, Markéta, služka a já, Mladá fronta 23. 5. 1959.

Schnabel, Josef: Cestou k vlastnímu výrazu, Mladá fronta 25. 10. 1960.

Schulz, Milan: Perníková chaloupka, Divadlo 12, 1961, č. 10, s. 749 – 751.

(sl): Absurdní svět Ivana Vyskočila, Brněnský večerník 29. 1. 1975.

Slavíková, Eva: Chodila jsem do zvláštní školy, Řečiště, listopad 1999, č. 6, s. 7 – 12.

Slavíková, Eva: Minus dvě dioptrie, Řečiště, květen 2000, č. 7, s. 12 – 13.

Slavíková, Eva: Rogersovská psychoterapie, Řečiště, duben 1998, č. 2, s. 8 – 11.

Slavíková, Eva: Zpráva o průběhu Dílny autorské tvorby (Aby ucho žaslo, co to huba mluví), Řečiště, prosinec 1997, č. 1, s. 3 – 4.

Smetana, Miloš: Od skromnosti ke slávě, Amatérská scéna 3, 1966, č. 6, s. 15 – 17.

Smolík, Josef: O pomocném životě a proti němu, Křesťanská revue 33, 1966, č. 7, s. 168.

Soeldner, Ivan: Nejmladšímu divadlu na uvítanou, Stráž míru 21. 7. 1959.

Soška, Milan: Vážený pane doktore Vyskočile, Literární noviny 2, 1991, č. 5, s. 5.

Srba, Bořivoj: Nedivadlo Ivana Vyskočila, pokus o základní vývojovou charakteristiku. In: Sborník prací FF MU 46, H32, 1997, s. 83 – 97.

Srba, Bořivoj: Vyjádření k návrhu na jmenování doc. PhDr. Ivana Vyskočila profesorem Divadelní Akademie múzických umění v Praze. Strojopis, Brno 1992, kopie v mém vlastnictví

Stanislavčík, Tomáš: Pro Divadlo ´97 bylo charakteristické nedivadlo, Lidové noviny 27. 10. 1997.

Stanovský, Vladislav: Smutné vánoce aneb vše nejlepší, Kultura 27. 10. 1960.

Stich, Alexandr: Jazyk v povídkách Ivana Vyskočila, Knižní kultura 1, 1964, č. 3, s. 104 – 105.

Suchl, Miroslav: Na okraj současné české rozhlasové tvorby. In: Rozhlasové hry. Praha, Svoboda –Československý rozhlas 1969, s. 211 - 216.

Suchomel, Milan: Hráči, Orientace 2, 1967, č. 5, s. 7 – 19.

Suchomel, Milan: O potřebě mýtů, Plamen 7, č. 1, s. 66 – 72.

Suchý, Jiří: Vzpomínání. Praha, Melantrich 1991.

Suda, Stanislav: K herecké propedeutice Hany Smrčkové, Řečiště, květen 2000, č. 7, s. 4 – 6.

Sus, Oleg: Metamorfózy smíchu a vzteku. Brno, Krajské nakladatelství 1963.

Sus, Oleg: Teorie absurdna a absurdní komika, Divadlo 14, 1963, č. 10, s. 1 – 9.

Svadbová, Blanka: Povídka, Čtenář 43, 1991, č. 3, s. 96 – 99.

Šafaříková, Dagmar: Herec, filosof a spisovatel, Práce 24. 7. 1966.

Šafaříková, Dagmar: I. Vyskočil a K. Pecka v rozhlase, Práce 5. 4. 1968.

Šašek, Václav: Kabaret aktuální, politický a – výtečný, Večerní Praha 15. 12. 1958.

Široký, Hugo: Nárys psychologie divadla a dramatu. Brno, JAMU 1969.

Široký, Hugo: Nárys psychológie divadla a psychodrámy. Bratislava, Osvetový ústav 1969.

Široký, Hugo: Úvod do herecké psychologie. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1964.

Škorpil, Jakub: Křtiny v Hbřbvích aneb Blbá hra opět na scéně!, Denní telegraf 11. 4. 1997.

Škvorecký, Josef: Pan Bošek z Reduty. In: Bošek, Pavel: Redutání. Praha, Československý spisovatel 1970, s. 9 – 10.

Škvorecký, Josef:  Ze života české společnosti. Praha, Naše vojsko 1994.

Šokarts, Martin: „Kosti pomocných lidí“ Ivana Vyskočila, Moravskoslezský den 31. 3. 1994.

Šormová, Eva: Divadlo Na zábradlí, Praha (1958 – dosud), Divadelní revue 1, 1990, č. 2, s. 65 – 72.

šš:  Čerstvý vítr v Divadle Na zábradlí, Lidová demokracie 18. 3. 1961.

Štěpánek, Bohuš: Autostopem k poznání, Večerní Praha 16. 3. 1961

Štěpánek, Jiří: Jubileum kumštýřské hutě, Madam Reduta oslavila pětatřicítku a gratulace nebraly konce, Telegraf 19. 1. 1993.

Štěrbová, Alena: Z černého fondu, Scéna 15, 1990, č. 4, s. 4.

Tichý, Zdeněk A.: Divadelní glosář únor, Divadelní noviny 6, 1997, č. 6, s. 5.

Tichý, Zdeněk: Narozeniny ne-Divadelníka, Zemědělské noviny 27. 4. 1989.

Tichý, Zdeněk A.: Vyskočil je hráč tělem i duší, Mladá fronta Dnes 19. 8. 1996.

Tichý, Zdeněk A.: Vyskočil se po pětileté pauze vrací na scénu, Mladá fronta  Dnes 21. 2. 1997.

Tichý, Zdeněk A.: Vyskočilův Malý velký Alenáš, Loutkář 43, 1993, č. 5, s. 112.

TOF /=Kříž, Jiří P./: O čem se mluví, divadelní glosář, Hospodářské noviny 28. 11. 1997.

Trávníček, Milan: Divadlo objevuje smysl nesmyslů, My 64, 1964, č. 3, s. 42 – 43.

Trinkewitz, Karel: Oslava o slovech aneb chvála Ivana Vyskočila, Proměny 27, 1990, č. 2, s. 144 – 146.

Trinkewitz, Karel: Oslava o slovech, Lidové noviny 3. 3. 1990.

Třešňáková, Marie: Divadlo Vizita a otevřená dramatická hra, Svět a divadlo 1, 1990, č. 3, s. 74 – 85.

Uhde, Milan: Malá divadla hledají, Host 8, 1961, č. 2, s. 80 – 82.

Vágner, Ivan: Správce našich snů, Nové knihy 37,  1997, č. 18, s. 11.

Válková, Libuše: K problematice hlasové výchovy herců a jejímu řešení, Svět a divadlo 3, 1993, s. 99 – 109.

Vaněk, Jan J.: Léčivé divadlo z libosti, Signál 24, 1988, č. 3, s. 7.

vbc: Faust, Markéta, služka a já, Svobodné slovo 27. 5. 1959.

vbk: Smutné vánoce před vánocemi, Práce 26. 10. 1960.

Vedral, J.: Reduta rediviva, Amatérská scéna 1, 1964, č. 3, s. 12.

Vejražka, Vítězslav: Už od několika let, Divadelní noviny 2, 1958/1959, č. 12, s. 4.

Veselý, Ludvík: Faust a Bapopo, Literární noviny 8, 1959, č. 26, s. 6.

Veselý, Petr: Tip pro kluby, Mladý svět 29, 1987, č. 31, s. 23.

(vju) /=Justl, Vladimír/: Vyskočil znovu v Redutě, Večerní Praha 13. 1. 1964.

Vlašín, Štěpán: Faust, Markéta, služka a já (DJF Brno), Rovnost 8. 11. 1963.

Vlašín, Štěpán a kol.: Slovník literární teorie. Praha, Československý spisovatel 1977.

Vlašín, Štěpán: Vyskočilův pomocný svět, Rudé právo 10. 6. 1966.

Všetička, František: Cesty ven není, nebo snad je? Ad: Chtějí vysoké školy svobodu?, Literární noviny 8, 1997, č. 30, s. 2.

Vybíral, Zdeněk: Co děláme v Úbic?, Brněnský večerník 30. 9. 1986.

Začalo to Redutou (ed. Hercíková, Iva). Praha, Orbis 1964.

Zat /=Tichý, Zdeněk A./: Poláčkovu cenu získal Ivan Vyskočil, Mladá fronta Dnes 26. 10. 1998.

Zb /=Bidlo, Z./: Kam ji zařadit?, Večerní Praha 11. 1. 1963.

Zeman, Milan a kol.: Průvodce po světové literární teorii. Praha, Panorama 1988.

Zítková, Irena: Mladí inými očami. Kultúrny život 14, 1959, č. 27, s. 91.

Železná, Marta: Nějak se to jmenovat musí, Literární noviny 1, 1990, č. 6, s. 6
Rozhovory, besedy, diskuse

Bartůšek, Tomáš: Jen si tak trochu povyskočit, Pro-gram 24. 2. 1994.

Beseda k 1. a 2. Lekci. In: Umění a život. Praha, Svoboda 1968, s. 25 – 33 (zúčastnili se Dušan Nakonečný, Dušan Prokop a Ivan Vyskočil).

bk: Ivan Vyskočil o textappealu, Amatérská scéna 1, 1964, č. 3, s. 13.

Bodláková, Jitka: Pobídky Ivana Vyskočila, Divadelní noviny 10, 1966/1967, č. 11, s. 6.

Bodláková, Jitka: Pobídky Ivana Vyskočila, Divadelní noviny 10, 1966/1967, č. 12, s. 6.

Bodláková, Jitka: Pobídky Ivana Vyskočila, Divadelní noviny 10, 1966/1967, č. 13, s. 6.

Bochníčková, Dita – Zajíc, Miroslav: Soběstředný podivín, Mladý svět 34, 1992, č. 16, s. 34 – 35.

Burian, Jan: Posezení s Janem Burianem 12., Ivan Vyskočil. In: Týž:  Zlaté časy televize (Posezení s Janem Burianem). Praha, Primus 1996, s. 51 – 54.

Cibula, A.: O  dialógu s divákom, Práca  29. 12. 1978.

Cimická, Dagmar: Hölderlin: „Člověk dostal řeč, aby poznal, kým jest“, Zemědělské noviny 10. 12. 1968

Černý, Ondřej – Král, Karel: Vylučován pro nekázeň, Svět a divadlo 4, 1993, č. 5, s. 38 –  68.

čík /=Stanislavčík, Tomáš/: Vyskočil chce být u toho, Pražské noviny 1, 1996, č. 60, s. 9.

Čunderle, Michal: Hráč, Svět a divadlo 9, 1998, č. 3, s. 41 – 49.

Dočekal, Boris: Dílna, či instituce?, Mladá fronta, Příloha 4. 6. 1988.

Druhý kulatý stůl, avantgarda! 66?, Orientace 1, 1966, č. 2, s. 21 – 27 (beseda, jíž se účastnili  Jiří Brabec, Miroslav Červenka, Vratislav Effenberger, Jindřich Chalupecký, Květoslav Chvatík, Robert Kalivoda a Ivan Vyskočil).

Dušek, Jaroslav: Ivan Vyskočil, Kavárna A. F. F. A., č. 5, 1996, s. 41 – 44.

Fuchs, Aleš: Slovo má Ivan Vyskočil, Lidová demokracie 19. 5. 1968.

Holub, Miroslav – Vyskočil, Ivan: Odpovědi Ivana Vyskočila na otázky Miroslava Holuba, Miroslava Holuba na otázky Ivana Vyskočila,  Orientace 1, 1966, č. 1, s. 71 – 76.

Hořínek, Zdeněk: Dialog s Ivanem Vyskočilem, Divadlo 20, 1969, č. 6, s. 16 – 21.

Hrdinová, Radmila: Přišel čas vnímat umění jinak než jsme zvyklí, Právo 27. 4. 1999.

Hry Petra Lébla, Svět a divadlo 11, č. 2, s. 55 – 64 (beseda, jíž se zúčastnili Jan Kerbr, Karel Král, Milan Lukeš, Leoš Suchařípa a Ivan Vyskočil).

Hulec, Vladimír: Doba kolem klarinetů, Divadelní noviny 8, 1999, č. 2, s. 16.

Hulec, Vladimír: Otázka pro: Ivana Vyskočila, Divadelní noviny 4, 1995, č. 1, s. 2.

Ivan Vyskočil (1929). In: Vy si mne s někým pletete... aneb Z besed na filosofické fakultě (ed. Herman, Josef). Praha, Divadelní ústav 1994, s. 117 – 159.

„Jaká má být DAMU?“ (zprac. Piskač, Jan Nepomuk), Řečiště, leden 1999, č. 4, s. 16 – 24 (diskuse, jíž se zúčastnili Jan Bernard, Marek Kopelent, Marek Král, Vladimír Mikeš, Jana Pilátová, Přemysl Rut, Ivan Vyskočil aj).

Jirků, Irena: Pane, pojďte si hrát, Magazín Mladé fronty Dnes 31. 12. 1997.

Kantek, Martin: K čemu je DAMU???, Pražské noviny 1, 1996, č. 8, s. 10.

Karfík, Vladimír: Co zbývá ještě napsat, Literární noviny 8, 1997, č. 15, s. 11.

Klusáková, Jana: Spolučlověk Ivan Vyskočil, Scéna 15, 1990, č. 10, s. 14.

Kmochová Věra: Návrat na kruhy své, Amatérská scéna 29, 1992, č. 10. s. 14 – 15.

Kolář, Jan: 39 otázek Miroslavu Horníčkovi a Ivanu Vyskočilovi, Dramatické umění 1 (?), 1988, č. 3, s. 46 – 59.

Kolokvium, Literární noviny 3, 1992, č. 41, s. 11 (přispěli Josef Hiršal, Michaela Jacobsenová, Tomáš Kafka, Marek Nekula, Ivan Vyskočil).

Kučera, Kobra Josef: Člověk by měl být trpělivější!, Slovo 7. 5. 1999.

Kutil, Václav: Hlídači Ivana Vyskočila, Lidové noviny 7. 5. 1994.

Lederer, Jiří: Ivan Vyskočil. In: Týž:  Tak tedy... přijďte! Praha, Videopress, VNT 1990, s. 298 –302.

(lš) /=Daneš, Ladislav/: S Ivanem Vyskočilem o umění hry, Lidová demokracie 26. 4. 1979.

Macková, Iveta: Pedagog a studenti si musí vyhovovat, Rovnost 21. 2. 1995.

Matějková, Jolana: Ve věku destilátů, S Ivanem Vyskočilem o psaní, pití, trubičkách jedu a lidské hravosti, Bar+Man, č. 8, 1996, s. 15 – 17.

Měšťan, Vojtěch: Co děláte, pane Vyskočil?, Práce 22. 2. 1969.

(mp): Pátečníci, PhDr. Ivan Vyskočil, Slovo 6. 6. 1997.

Müller, Robert: Rozhovor, Obratel, květen 2000, č. 1, s. 22 – 23.

Nutz, Ota – Vejvoda, Jiří: Múzický vztah k životu. In: Tíž: Káva u Kische III. Radioservis, Praha 1993, s. 25 – 34.

Nyklová, Milena: Budeme si hrát, Práce 5. 2. 1994.

Nyklová, Milena: Otevřená hra, na slovíčko s Ivanem Vyskočilem, Nové knihy, 1993,  č.  46, s. 1, 10.

O psychodramatu spisovatel a dva psychiatři, Listy 2, 1969, č. 16, s. 3, 6 (beseda, jíž se účastnili  Ferdinand Knobloch, Jaromír Rubeš, a Ivan Vyskočil).

O. S.: Drzý interview s Ivanem Vyskočilem, Host, 1964, č. 12, s. 20 – 22.

Patočková, Jana: Co ještě není pojmenováno, Divadlo 18, 1967, č. 1, s. 21 – 24.

Pechar, Ivo: Maturoval jsem v osmačtyřicátém roce, Čtení pod lavici 1, 1971, č. 19, s. 40 – 41.

První požadavek je kvalita, Divadlo 12, 1961, č. 4, s. 254 – 258 (beseda, jíž se zúčastnili Antonín Dvořák, Miloš Hercík, Miloš Hynšt, Radim Koval, Milan Pásek, Helena Šimáčková, Ivan Vojtěch a Ivan Vyskočil).

Přidal, Antonín: Kdysi jste napsal „Vždyť přece létat je snadné“. Ale co je pro vás nejtěžší. Otázka Antonína Přidala pro Ivana Vyskočila, Literární noviny 3, 1992, č. 43, s. 2.

Rejchrt, Miloš: Rozhovor Miloše Rejchrta s Ivanem Vyskočilem o autostopu a radosti, Bratrstvo 30, 1972, č. 2, s. 44 – 46.

Rendlová, Jana: Divadlo-nedivadlo Ivana Vyskočila, Rudé právo 11. 1. 1969.

(rh) /=Hrdinová, Radmila/: Divadlo na Anenském náměstí je dnes zase místem tvořivé fantazie, Právo 9. 12. 1998.

Riegler, Boris: O tom, jak je nesnadné létat a o smyslu pro humor s prozaikem profesorem PhDr. Ivanem Vyskočilem, Slovo 9. 8. 1995.

Rychlík, Břetislav: Hodinka v kuchyni, Lidové noviny 8. 4. 1993.

(ř): Na slovíčko s Ivanem Vyskočilem, Týdeník Rozhlas 4, 1994, č. 13, s. 4.

Slánský, Radovan: Divadlo i nedivadlo Ivana Vyskočila, Naše rodina 21, 1989, č. 26, s. 12 - 13.

Smetana, Miloš: Nevzpomínky, Divadelní noviny 12, 1968, č. 4, s. 5 – 6.

Suchařípa, Leoš: Ptá se Leoš Suchařípa, odpovídá Ivan Vyskočil, Xantypa, prosinec 1996, s. 112.

Šrámková, Vítězslava: Když se řekne Nedivadlo, ozvěna zní Ivan Vyskočil. Amatérská scéna 36, 1999, č. 2, s. 34 – 35.

Šrámková, Vítězslava: Štěstí mého života  bylo v setkáních, Týdeník rozhlas 9, 1999, č. 19, s. 3.

Štěpánek, Jiří: Rádiové vlnění I. Vyskočila, Telegraf 12. 2. 1993.

Tichý, Zdeněk A.: Ivan Vyskočil bojuje s časem a se stereotypy, Mladá fronta Dnes 24. 7. 2000.

Tichý, Zdeněk A.: Než půjdu na jeviště, musím do sklepa, Mladá fronta Dnes 19. 8. 1993.

Trialog o nebezpečí, které trvá, Divadelní noviny 6, 1962/1963, č. 24, s. 2 (zúčastnili se Jan Klusák, Miloš Smetana a Ivan Vyskočil).

Vodičková, Marie: I špatná zkušenost je k něčemu dobrá – myslí si Ivan Vyskočil, Večerník Praha 27. 4. 1999.

Vojíř, Pavel: Oddanost je víc než ochota, Amatérská scéna 21, 1984, č. 11, s. 4 – 5.

Vojíř, Pavel: Rozhovor s dr. Ivanem Vyskočilem, Fórum 1, 1990, č. 9, s. 12.

Wollner, Marek: Je snadné létat...?, Studentské listy 1, 1990, č. 14, s. 3.

Záznam semináře k Návrhu na změnu  KATaP na Ústav pro výzkum a studium herectví dne 4. 2. 1999 (zprac. Vyskočilová, Eva). Strojopis, 1999, kopie v mém vlastnictví (zúčastnili se Vilém Hohler, Eva Vyskočilová, Ivan Vyskočil aj.).

Změnila se DAMU? (zprac. Piskač, Jan Nepomuk), Řečiště, květen 2000, č. 7, s. 13 – 20 (diskuse, jíž se zúčastnili Marek Král, Vladimír Mikeš, Jana Pilátová, Ivan Vyskočil aj.).

 

Poznámka: Bibliografie z let 2001 – 2009 není úplná, na jejím dokončení se pracuje.